کاربرگ منظومه شمسی آماده چاپ در سایز A4 است. در آن میتوان با نام و ترتیب سیارات منظومه شمسی آشنا شد و آنها را رنگ آمیزی کرد.

پیش نمایش کاربرگ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید

پیشنمایش کاربرگ منظومه شمسی

 

دانلود کاربرگ منظومه شمسی