روشن کردن شمع همیشه برای بچه ها از جذابیت خاصی برخوردار است و بخاطر خطرات آتش و شعله شمع،انجام اینکار برای خود آنها عملی نیست.

این کاردستی زیبا از موادی درست می شود که به راحتی در خانه شما در دسترس است و بچه ها می توانند با خیال راحت آن را درست کنند.

آنچه برای این کاردستی نیاز دارید:
چسب
کاغذ کادو
لوله مقوایی کوتاه
قیچی ایمن
مقوای فابریانو قرمز و زرد
یک تکه نخ 15 سانتی متری

کاغذ کادو را دور لوله مقوایی بچسبانید.

مقوای قرمز را از وسط تا و آن را به شکل یک اشک ببرید تا دو شعله یکسان داشته باشید.

نخ را به صورت طولی روی یک شعله قرار دهید و دو طرف آن را چند سانتی متر بگذارید. یک طرف شعله دیگر را چسب بزنید و شعله ها را به هم بچسبانید.

دو دایره به قطر 8 و نیم سانتیمتر از مقوای زرد ببرید. سپس مراکز آنها را برش دهید.

یک طرف یک هاله زرد را چسب بزنید. شعله را در وسط آن هاله قرار دهید و نخ را روی آن قرار دهید. هاله دیگر را اضافه کنید. نخ اضافی را کوتاه کنید.

دو شکاف در بالای شمع (لوله مقوایی) ببرید. هاله را داخل شکاف ها قرار دهید و شعله را مستقیماً در مرکز قرار دهید.

برای ایجاد جذابیت و مشارکت در فرزندتان ،بهتر است مسئولیت تکه هایی که نیاز به برش دارند و همچنین باید با چسب به هم چسبانده شوند را به عهده فرزند دلبندتان قرار دهید تا از پروسه ساخت این شمع زیبا لذت ببرد.