کاربرگ ماه و فصول آماده چاپ در سایز A4 است که در آن میتوان با نام و ترتیب ماه‌ها و فصول آشنا شد.

در بخش مربوط به هر فصل میتوان برف، شکوفه، برگ سبز یا برگ های پاییزی را به درختان اضافه کرد.

برای نشان دادن هر فصل، حتی می‌شود چند گیاه یا حیواناتی که ممکن است در آن موقع از سال دیده شوند را کشید.

این کاربرگ به خلاقیت کودکان کمک می‌کند.

پیش نمایش کاربرگ را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید

پيشنمايش کاربرگ فصلها

 

دانلود کاربرگ ماه‌ها و فصول